เพลง : สบายดีหรือเปล่า
ทำนอง: กริช ทอมมัส & ประชา พงศ์สุพัฒน์
เรียบเรียง: กริช ทอมมัส
คำร้อง: ประชา พงศ์สุพัฒน์
ร้องนำ: เอ๋
อัลบั้ม: ดอกไม้บาน…เจ้าเอย (พ.ศ. 2530)