สุภาพสตรีไทยในอดีต

ภาพเหล่านี้เป็นภาพพิมพ์บนกระดาษที่เริ่มจะกรอบแล้ว
เป็นแผ่นกระดาษพิมพ์หน้าเดียวที่เตรียมเย็บเล่ม
คงจะเป็นหนังสือที่ระลึกในงานสำคัญระดับชาติ
ภาพหญิงสาว ผิวผ่อง เสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อย
อาจเป็นบันทึกการประกวดสาวงามในยุคต้นๆ
ก่อน  พ.ศ. ๒๔๘๐ ?

 

bkkclub001 bkkclub002 bkkclub003 bkkclub004 bkkclub005 bkkclub006 bkkclub007 bkkclub008 bkkclub009 bkkclub010 bkkclub011 bkkclub012 bkkclub013 bkkclub014 bkkclub015 bkkclub016 bkkclub017 bkkclub018 bkkclub019 bkkclub020 bkkclub021 bkkclub022 bkkclub023 bkkclub024 bkkclub025 bkkclub026 bkkclub027 bkkclub028 bkkclub029 bkkclub030 bkkclub031 bkkclub032 bkkclub033 bkkclub034 bkkclub035 bkkclub036

 

 

 

ขอบภาพและข้อมูลของคุณ Insignia_Museum จากผู้ใช้งาน bloggang.com

Discover a hidden easter egg

A word from our sponsor

read more

explore

other articles