MV ฝากเลี้ยง ” เจตริน วรรธนะสิน “

อ๊ะ ๆ ๆ อ๊าว อะ อาว
อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว
ใจเรานั้นนชักจะยังไง
มันลอยลอยไปอยู่กับเธอ
อ๊ะ ๆ ๆ อ๊าว อะ อาว
อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว
ใจเรานั้นนชักจะยังไง
มันลอยลอยไปอยู่กับเธอ
ท่าทางจะเอาไม่อยู่
น่ากลัวจะดูไม่จืด
หัวใจเจ้ากรรม
ถูกเธอยึด
ไปเมื่อวานนี้
หัวใจที่ซนเหมือนเด็ก
ไม่ทันได้ใบขับขี่
ควบคุมอย่างดีก็ยังหนี
ก็ยังหลุดหายไป
อ๊ะ ๆ ๆ อ๊าว อะ อาว
อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว
ใจเรานั้นนชักจะยังไง
มันลอยลอยไปอยู่กับเธอ
ให้ใจกลับมาเหมือนเก่า
ก็ยังกลัวกลัวกล้ากล้า
ให้มันกลับมา
ก็ไม่รู้ มันจะมาไหม
ถ้าเธอไม่ยอมให้กลับ
หรือมันกลับมาไม่ได้
ก็คงต้องยอม
อยู่ตรงไหน
ให้มันอยู่แล้วกัน
ฝากให้เธอเลี้ยงดู
ให้อยู่กับเธอละกัน
อยู่กับฉัน
มันก็คงไม่ได้การ
ถ้าอย่างงั้นคงต้องวาน
ให้เธอเลี้ยง
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เธอจะคอยดูแล
ไปเลยไป ใจงอแง
ตามเธอแจ
เราก็เลยตามใจ
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เธอจะคอยดูแล
ไปเลยไป ใจงอแง
ตามเธอแจ
เราก็เลยตามใจ
อ๊ะ ๆ ๆ อ๊าว อะ อาว
อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว
อ๊ะ ๆ ๆ อ๊าว อะ อาว
อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว
ให้ใจกลับมาเหมือนเก่า
ก็ยังกลัวกลัวกล้ากล้า
ให้มันกลับมา
ก็ไม่รู้ มันจะมาไหม
ถ้าเธอไม่ยอมให้กลับ
หรือมันกลับมาไม่ได้
ก็คงต้องยอม
อยู่ตรงไหน
ให้มันอยู่แล้วกัน
ฝากให้เธอเลี้ยงดู
ให้อยู่กับเธอละกัน
อยู่กับฉัน
มันก็คงไม่ได้การ
ถ้าอย่างงั้นคงต้องวาน
ให้เธอเลี้ยง
ฝากให้เธอเลี้ยงดู
ให้อยู่กับเธอละกัน
อยู่กับฉัน
มันก็คงไม่ได้การ
ถ้าอย่างงั้นคงต้องวาน
ให้เธอเลี้ยง
ฝากให้เธอเลี้ยงดู
ให้อยู่กับเธอละกัน
อยู่กับฉัน
มันก็คงไม่ได้การ
ถ้าอย่างงั้นคงต้องวาน
ให้เธอเลี้ยง

Discover a hidden easter egg

A word from our sponsor

read more

explore

other articles