กรุงเทพตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน (Bangkok Thailand from 1937 to 2020)

ภาพยนต์ถ่ายในกรุงเทพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480 ถึง 2563 เป็นคลิปของคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยถ่ายไว้ …

Discover a hidden easter egg

A word from our sponsor

read more

explore

other articles