หาชมยาก! ภาพถ่ายกรุงเทพในอดีตและปัจจุบัน ที่คุณไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ไม่ใช่คนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง …