ที่นี่หมอชิต วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 พี่ดู๋ พาบุก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบนิสิตปี 1 เก้า จิรายุ ละอองมณี กับการเปิดเรียนวันแรก พาทัวร์ตลาดนัดมหาลัย …