รายการ 4 ทุ่มสแควร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค.2539.