รายการสี่ทุ่มสแควร์ สัมภาษณ์นักแสดงจากละครเรื่องคู่กรรม ปี 2533 – เป็นช่วงสัมภาษณ์ พี่กวาง กมลชนก โกมลฐิติ + คุณดวงดาว จารุจินดา และมีช่วงที่พี่กวาง …