๑๒๕ ปีที่แล้ว รถรางถือกำเนิดขึ้นมาในสยาม อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ เป็นประเทศแรกๆของเอเชีย ที่มีการใช้รถราง และยังเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการนำรถราง­ไฟฟ้ามาบริการ โดย ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ รัฐบาล ได้ประกาศยกเลิกรถรางทั้งหมดในกรุงเทพมหาน­คร เนื่องจากเหตุผลหลายประการ คงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าขานให้รู้แค่ว่า­เคยมีรถรางโลดแล่นในบางกอก ติดตามได้ในรายการเสน่ห์วันวาน ตอน ร่องรอยรถรางในสยาม…ขนส่งสาธารณะคู่พระน­คร