ในสงครามเวียดนามนั้น มีทหารไทยไปร่วมรบด้วย ซึ่งบางคนได้กลับบ้าน บางคนทิ้งชีวิตไว้ในเวียดนาม  คลิปที่เรานำมาเสนอในวันนี้นอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวสงครามเวียดนามผ่านเพลงแล้ว ภาพในคลิปคือ เหล่าทหารกล้า ที่ใช้ชื่อว่า จงอางศึก ที่ได้ไปช่วยรบในสงครามเวียดนาม 

https://www.youtube.com/watch?v=4C_fiBlFgiU

ข้อมูลทหารจงอางศึก

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศส เพื่อให้ เวียดนาม หลุดพ้นจากสภาพการเป็น อาณานิคมของฝรั่งเศส ได้มีการสู้รบกัน อย่างหนัก เป็นเวลา ถึง ๘ปี จนกระทั้ง ประเทศฝรั่งเศสยอมรับความปราชัย และได้มีการ ลงนามใน “อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗” ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีผลให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยเส้นขนานที่ ๑๗ องศาเหนือ เป็นเส้นแบ่งเขตเวียดนามเหนือ ยึดถือ การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของ โฮจิมินห์ ซึ่งพยายาม ที่จะรวมเวียดนาม ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจึงได้ส่งกำลัง กอง โจรเวียดกง เข้าก่อกวนและแทรกซึมเข้าไปในเวียด นามใต้ อย่างต่อเนื่องในพ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามใต้ ตกอยู่ ในจุดล่อแหลม พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐบาลสหรัฐ อเมริกาได้ส่งกำลังทหาร เข้าไปปฏิบัติการใน เวียดนาม ใต้ พร้อมด้วยกำลังทหารของพันธมิตร อีก ๖คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์, สเปน, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้และประเทศไทย สงครามเวียดนาม จึงได้เริ่มตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติ อนุมัติหลักการให้ความ ช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดน­าม จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้น เรียกว่า “กรมทหารอาสาสมัคร” (กรม อสส.) มีภารกิจในการรบเป็นหลัก และปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเป็นรอง ถือว่าเป็นกองกำลังทหารไทยหน่วยแรก ที่ปฏิบัติการรบในเวียดนาม ได้สมญานามว่า “จงอางศึก” หลังจากที่ กรมทหาร อาสาสมัคร เดินทางไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเวลา ๑ ปี กองทัพบกได้ มอบให้คณะกรรมการพิจารณา เตรียมการส่งกำลังไปผลัดเปลี่ยน กรมทหารอาสาสมัคร และเพิ่มเป็น ๑ กองพลทหารอาสาสมัคร

 

cr.sopon patee