มงแซง-มีแชล (Mont Saint-Michel) คือวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ มงแซง-มีแชลและอ่าว   ในปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมงแซง-มีแชลกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แล้วถ้าบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสูงถึง 155 เเมตร บนยอดวิหารเป็นรูปปั้นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet)   ประวัติ ก่อนที่จะมีการสถานปนาราชวงศ์แรกของฝรั่งเศสขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 เกาะนี้เคยถูกเรียกว่า มงตงบ์ (Mont Tombe)...
เป็นภาพของเมืองอุดรในยุค "ฐานทัพอเมริกา พ.ศ. 2507-2519" เป็นช่วงของสงครามเวียดนามที่กองทัพอเมริก­ามาตั้งฐานทัพในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดอุดรธานี - 7TH (RRFS) RADIO RESEARCH FIELD STATION ( Ramasun Station, Udorn) เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูม­ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยสงครามเวียดนาม (ค่ายรามสูร หมู่บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) - Udorn RTAFB, Thailand โดยฐานบินแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของกอ­งทัพอากาศสหรัฐฯแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยบินต่างและโรงเรียน­การบินของกองทัพอากาศลาว รวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการบินของ CIA ภายใต้ชื่อ แอร์อเมริกา (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กองบิน ๒๓ ของกองทัพอากาศไทย)
7 สีคอนเสิร์ต ออกอากาศครั้งแรก พ.ศ. 2529 7สีคอนเสิร์ต เป็นรายการเดียวในประเทศไทย ที่จัดlive คอนเสิร์ตผ่านฟรีทีวี จนถึงปัจจุบันนี้ ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่3 ม.ค.2529 ที่นำศิลปิน นักร้อง ไม่สังกัด ค่ายเพลง ไม่สังกัดแนวเพลง มาโปรโมทเพลง เปิดตัวในฐานะศิลปิน หน้าใหม่ บนเวทีแห่งนี้ ในปัจจุบันเพิ่มให้มีช่วงโปรโมท ละคร นักแสดง ในสังกัดช่อง7สี ให้แฟนๆละครได้ใกล้ชิด และเป็นที่รู้จักมากขึ้น สถานที่จัดแสดง -ลานเพลินเจ็ดสี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (4 มกราคม พ.ศ. 2529-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) -พระปิ่นเกล้าฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (2...
คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง   “ลำพูน” เป็นเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เราสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์ศิลป์ของลำพูนกันได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าที่พบในลำพูน แต่สำหรับใครที่อยากชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมบ้านเก่าและภาพเก่าๆ ของคนลำพูนในอดีต ก็ต้องมาที่ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง” ที่ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเอง สถานที่ตั้ง “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง” เดิมเป็นคุ้มเก่าของเจ้าราชสัมพันธวงษ์ กับเจ้าหญิงส่องหล้า ตัวบ้านสร้างขึ้นเมื่อปี 2455 ในสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนบัดนี้คุ้มเก่าหลังนี้ก็มีอายุถึง 101 ปีแล้ว ห้องจัดแสดงภาพเก่าในอดีตของเมืองลำพูน   ปัจจุบันคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน โดยมีส่วนจัดแสดงเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น โดยห้องทางปีกซ้ายของตัวอาคารเป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายและประวัติของคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์นับตั้งแต่อดีต ทำให้เราได้รู้ประวัติของคุ้มหลังนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประวัติท่านเจ้าของคุ้ม คือเจ้าราชสัมพันธวงษ์ (พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) บุตรของเจ้าน้อยมหาวงศ์ ส่วนชายาของท่านคือเจ้าหญิงส่องหล้า เป็นธิดาของเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่...
ประวัติของสะพานควายและศรีศุภราชอาเขต ทุ่งรวงทองอู่ข้าวอู่น้ำอันสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ไหนเกินกว่า "ทุ่งศุภราช" อยู่ทิศเหนือของ "ทุ่งพญาไท" ระหว่างคลองสามเสน กับ คลองบางซื่อ มีคลองศุภราชอยู่กึ่งกลาง คลองศุภราช ปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ติดกับวัดจันทร์สโมสร หรือโรงเบียร์บุญรอดขณะนี้ กระจายน้ำให้ชาวนาทุ่งศุภราช ทุ่งศุภราชจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ จากกระแสธารทั้งสาม ปัจจุบันคลองศุภราช ได้แปรสภาพเป็น "ซอยศุภราช ซอยเสนาร่วม" กับอีกหลายชื่อและหายไปบางตอน ในอดีต ชาวนาใช้ควายเป็นเครื่องมือในการผลิต... "นายฮ้อย" กับชาวนาจึงอยู่คู่กันเสมอ เมื่อถึงฤดูแล้งว่างนา นายฮ้อยจากอิสาน ก็ต้อนควายมาขายให้ชาวนาเลือกซื้อไว้ทำนา ตัวไหนแก่เกินงานก็รอพ่อค้าโรงเชือด ซึ่งอยู่ที่ถนนตกมาซื้อไปฆ่า บริเวณทุ่งว่างชานเมือง ข้างคลองบางซื่อ ด้านใต้ฟากตะวันออก ของถนนพหลโยธิน หน้าแล้งจึงเต็มไปด้วยฝูงควายของนายฮ้อย ขณะนั้นฟากตะวันตกของถนนพหลโยธิน มีถนนปฏิพัทธ์ ตัดมาเชื่อมกับ ถนนพหลโยธิน... มีบ้านเรือนมากแล้ว เนื่องจากข้างถนนพหลโยธิน มีคูน้ำส่งน้ำ จากคลองบางซื่อ ขวางสามแยกถนนปฏิพัทธ์ กับ ถนนพหลโยธิน จึงทำสะพานให้ควายเดินข้าม โดยใช้ไม้พาดให้ควายข้าม คูส่งน้ำเข้าถนนปฏิพัทธ์ ต่างก็เรียกขานกันว่า "สะพานควาย" ในธุรกิจซื้อขายควายของนายฮ้อยกับชาวนา และพ่อค้าโรงฆ่า ได้ข้ามไปมากันได้สะดวก... ขณะนั้นรถยนต์ยังมีน้อย เมื่อมีบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้น มีรถโดยสาร และรถบรรทุก จำเป็นต้องผ่าน ถนนปฏิพัทธ์ กับ ถนนพหลโยธิน...
แดนเนรมิต ( Magic Land) เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง บนเนื้อที่ 33 ไร่ เยื้องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ริมถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2518 มีเครื่องเล่นจากต่างประเทศกว่า 30 ชนิด  แดนเนรมิตมีความโดดเด่นที่ปราสาทเทพนิยาย ซึ่งตั้งอยู่ส่วนหน้าของพื้นที่  ภายในมีเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ รถไฟเหาะ เครื่องเล่นรถไฟรางเดี่ยว เรือไวกิง ส่วนจัดแสดงสัตว์โลกล้านปี เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีพาเหรดแฟนตาซี ซึ่งออกเดินไปตามถนนโดยรอบบริเวณ   http://www.youtube.com/watch?v=4350_CnJExg   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 แดนเนรมิตปิดให้บริการลงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า...

POPULAR POSTS

MY FAVORITES

I'M SOCIAL

20,829แฟนคลับชอบ
39,591ผู้ติดตามติดตาม
2,507ผู้ติดตามติดตาม